Elegans Logo

Yrd. Doç. Dr. HASAN ALANYALI
Fen bilimlerinde genç ve başarılı gurur kaynağımız.Kendi dallarında yaptıkları çalışmalarda en başarılı Türk gençlerini ortaya çıkararak topluma kazandıran ve uluslararası platformlara taşıyan Junior Chamber Türkiye, TOYP (The Outstanding Young Persons of the World) "En Başarılı On Genç Yarışması"nda, Y. Doç. Dr. Hasan ALANYALI'yı Fen ve Teknik Gelişme Dalında TOYP'99 Dünya Birincisi olarak seçti.

İTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla gittiğim İngiltere Cambridge Üniversitesi'nde master; Imperial College, Londra Üniversitesi'nde ise doktora çalışmamı tamamladım. Aynı üniversitede bir süre araştırmacı olarak da çalıştıktan sonra, 1993'te yurda dönüp Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevime başladım. Oldukça yeni olan bu üniversitede, 1994 yılında resmen kurulan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nün açılmasında aktif olarak yeraldım. Başlıca çalışma alanım biyomalzemeler olup, başta Türkiye ayağı yürütücülüğünü gerçekleştirdiğim NATO Collaboration projesi olmak üzere, üç uluslararası ve yedi ulusal düzeyde toplam 10 projede aktif görev aldım. Gerçekleştirdiğim çalışmaları içeren uluslararası ve ulusal düzeyde dergi ya da sempozyum kitapçığında basılı 16 adet yayınım mevcuttur.

Araştırmacı olarak ilgi odağım olan biyomalzemeler alanında sürdürdüğüm iki farklı çalışma göze çarpar: biyoaktif özellikte cam-seramik malzemelerin geliştirilmesi ve anjioplastide kullanılmak üzere Ti bazlı alaşımların altlık malzeme olarak kullanıldığı ve üzerinde yüksek kan uyumluluğuna sahip olan Ti bazlı intermetalik ince film kaplanmasıyla oluşturulan kompozit stent malzemelerinin geliştirilmesi. Bu çalışmalarımdan ilki TÜBİTAK desteğiyle Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde, diğeri ise Alman Araştırma Kurumu'ndan elde edilen proje çerçevesinde Almanya'da Saarbrücken Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan ve biyomalzemeler konusunda uluslararası otoritelerden birisi olarak kabul edilen Prof. J. BREME ile işbirliği çerçevesinde yürütülmekte.

Biyoaktif malzemeler, özel biyolojik aktivite oluşturmak için dizayn edilir. İstenilen biyolojik aktivite, biyoaktif malzemelerin canlı vücut dokusu ile kaynaşıp, temas halinde olduğu kemik ile ara yüzeyde kuvvetli bir bağ oluşturmasıdır. Uygun bir biyoaktif malzemeden üretilen implant kullanımıyla implant ve kemik arasında çabuk ve kuvvetli bir bağ oluşturulur.

Böylece, implant malzemelerin herhangi bir mekanik sabitleştirme yöntemi (vidalama gibi), kemik çimentosu (polimetilmetakrilit gibi), veya kemik dokularının yüzeyden içeriye doğru büyüyebileceği, özellikle dizayn edilmiş gözenekli yüzeye sahip implant malzeme kullanımı gerekmeksizin sabitleştirilmesi sağlanır. Biyoaktif malzeme ile kemik arasındaki ara yüzeyin mukavemeti o denli yüksektir ki, implant malzemenin bağlantı halinde bulunduğu kemikten ayrılması için ya implantı çevreleyen kemik yapısını ya da implantı kırmak gerekir. Bu bağlamda, apatit ve wollastonit kristal fazlalarını içeren yeni bir biyoaktif cam-seramik malzemenin toz metalurjisi yöntemleri kullanılarak, üretim fizibilitesini inceleyip, Na2O-CaO-MgO-A12O3-SiO2-PO5-CaF2 sisteminde uygun bir kompozisyonun üretilebileceğini saptadım.

Klinik yönden ideal damar endoprotezlerinin hızlı ve emin takılabilmesi ve hem bio uyumlu hem de antirombojen olması gerekir. Başarılı bir uygulama için bu malzemelerin ayrıca ameliyat sırasında kıvrımlı damarlar boyunca transportunu emniyetli kılacak düşük bir rijitlik ile ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası kontroller için gerekli yüksek yapısal integrite, yüksek genişleme (dilatasyon) ve iyi X-ışın görünümlü olmaları arzulanır.

Tüm bu malzeme gereksinmeleri piyasada bulunan sistemlerle yalnızca kısıtlı olarak gerçekleştirilir.

Damar desteği olarak başarılı klinik uygulamalar için katmanlama özellikleri yanısıra, özelikle stentlerin dilatasyonunda kaplama-taşıyıcı malzeme arası bağlantı mukavemeti ile taşıyıcı malzeme özellikleri büyük rol oynar. Katmanın zedelenmesi, örneğin çatlak oluşumu sonucu kan uyumluluğu kaybolur. Bu nedenlerden dolayı taşıyıcı malzeme ve katman özelliklerinin kan temas yörelerinde yapılacak metal uygulamalarına etkisinin sistematik olarak araştırılması gerekmektedir. Bu alanda görev aldığım ve halen süregelen çalışma konumun içeriği ise; Ti bazlı alaşımlardan taşıyıcı malzemenin üretilerek arzulanan özellikler doğrultusunda ısıl işlemlenmesi ile elde edilen malzemenin PVD (Fiziksel Buhar Fazından Katmanlama) yöntemiyle Ti bazlı intermetalik esaslı iletken ince film ile kaplanarak stent uygulaması için uygun bir kompozit malzeme üretilmesidir.

Y. Doç. Dr. HASAN ALANYALI: "OUR YOUNG AND SUCCESSFUL SOURCE OF PRIDE IN THE FIELD OF SCIENCE"

Assistant Doçent Dr. Hasan ALANYALI was honoured by the TOYP '99 with first place in their "Ten Outstanding Persons" category of science and technical development. This event is sponsored by "Junior Chamber Türkiye", an association which helps to ensure that outstanding young Turks receive the international recognition they deserve for their work. I graduated from the Metallurgical Engineering Department of Istanbul Technical University in 1986 and continued my studies at Cambridge University, Imperial College. I received my doctorate degree from the University of London in 1992, where I continued my research until 1993 after which, I returned to Turkey to take part in founding a Metallurgy and Materials Engineering Department for Kocaeli University. I have worked on three International projects, including the Turkish branch of the NATO Collaboration project and also seven Turkish projects. 16 of my papers have been published in international science magazines and as symposium booklet articles. I have now focused on two different studies of synthesised biomaterials. My work on the development of glass-ceramic materials is sponsored by TUBITAK and carried out in the Metallurgy and Materials Department of Kocaeli University. My second project is the development of Ti based alloys for composite materials used in stenosis with a thin intermetallic film covering, created for use in angloplasty. I am cooperating with Prof. J. BREME , Head of the Saarbrücken University Dept. of Materials Engineering, an international authority on this subject.


MEDYATEXT
Elegans'a mail