Oğuzhan KÜÇÜKOĞLU Datatech Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı & TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye’nin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Datatech Şirketler Grubun Vizyon ve Stratejileri Net Şekilde Oluşturulmuş ve Büyüme Modelimiz Revize Edilmiştir
 
“Datatech Şirketler grubu 1985 yılında, İbrahim Küçükoğlu tarafından otomotiv sektörüne hizmet etmek amacı ile kurulmuştur. Bugün gelinen noktada 3 farklı şehirde; 5 farklı üretim tesisinde toplam 1.500 çalışanı ile sektörün önemli oyuncuları arasında yer almaktadır.”
 
Grubumuzda Ak-Pres ve Toksan Otomotiv, Akteknik Kalıp, Aktoy Motorlu Araçlar ve Nobi inşaat firmaları bulunmaktadır. Şirketler ağırlıklı olarak otomobil üreticilerine tekil ve birleştirilmiş saç parçalar ve mekanizma parçaları üretmektedir. Toksan Türkiye’deki menteşe imalatında lider konumdadır ayrıca Avrupa’daki otomobil üreticileri tarafında da pazarda yapmış olduğu inovatif tasarımları ile söz sahibi firma konumundadır, Grubun cirosundaki en büyük pay Toyota olup sırasıyla Renault- Nissan – Audi –Porsche- Skoda WV , Honda ve Mercedes gelmektedir.

Sürdürülebilir, büyümenin yolu üretimden ve sanayiden geçmektedir. 30 Yıllık sanayi geçmişimizden kaliteden ve nitelikli insan gücümüzden asla taviz vermedik ve ihracata dayalı yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler ürettik. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda Datatech şirketler grubun vizyon ve stratejileri net şekilde oluşturulmuş ve büyüme modelimiz revize edilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında Adapazarı fabrikamızın kapasitesini % 100 arttırdık. Ayrıca stratejilerimiz doğrultusunda grup olarak Endüstri 4.0 çalışmalarında Otomotiv yan sanayideki lider gruplardan biriyiz.

Uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak isteyen ülkeler yenilik kapasitesi ve bilgi yaratmada öne çıkan ülkelerdir. Dünya ekonomisine entegre olmayı amaçlayan ülkeler, yeniliği uzun vadede rekabet gücü için bir anahtar olarak kabul etmektedirler. Yenilik yapmanın temelinde de Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yer almaktadır. Ülkemizin hak ettiği teknolojik gelişmişlik seviyesini yükseltmeye yönelik sonuçların üretilmesi için sonucu inovasyon ve ticarileşme olan Ar-Ge ’ye ihtiyaç vardır. Bu nedenle ülkemizin 2023 vizyonu ile bağlantılı olarak, şirket teknolojik gelişmeleri sağlayacak gereklilik ve yeterlilikte Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek için vizyonu, hedeflerini şekillendirmiştir.

Toksan Ar-Ge Merkezinin Yükselişi yıllardır şirket bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının Ar-Ge Merkezi belgesi alarak tescillenmiş olması şirket başarısını bir kat daha arttırmıştır.

Toksan A.Ş. 16 Haziran 2011 tarihinde Ar-Ge Merkezi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilmiştir. 740 m2’lik bağımsız 2 lokasyonda mevcut olan Ar-Ge Merkezi içinde 26 araştırmacı, 30 teknisyen ve 3 destek elemanı olmak üzere toplam 59 personel çalışmaktadır. Ar-Ge merkezinde çalışan 5 yüksek lisanslı ve 1 doktoralı personel araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Ar-Ge faaliyetlerine sistematik bir yaklaşımda yüksek nitelikli ve kapsamlı Ar-Ge projeleri gerçekleştirilerek tasarım faaliyetleri ön plana çıkarmıştır.

Bunun sonucu olarak Mercedes ve Audi gibi dünya lideri OEM’lerle tasarım ve üretim konularında işbirliği yapmıştır. Şirketin gerçekleştirmiş olduğu ticarileşmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile üretiminin, % 56’sını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, 8 farklı ülkeye ihraç etmektedir. Özellikle dış piyasalarda ve Türkiye’de faaliyet gösteren OEM’ler tarafından “En İyi Tedarikçi” olarak gösterilmeye devam etmiştir.

Toksan A.Ş.’nin özellik arz eden tüm bu otomotiv sanayi kuruluşları için hassas sac parçaları ve mekanizma parçalarını üretiyor olması, ulaştığı teknolojik seviyeyi ve güvenilirliğini kanıtlamaktadır. Bu tarihlerden itibaren sürekli olarak ürün yelpazesini genişletmiş, hızla gelişen ve Türkiye’ nin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren bir firma haline gelmiştir. Bu gelişmenin bir sonucu olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve birçok ülkeye ihracat yaparak ülkemize milyonlarca dolar döviz sağlamış ve çeşitli kuruluşlarca bu başarılarından dolayı ödüllendirilmiştir.

Tam müşteri memnuniyetini hedefleyen ve iş mükemmelliği yönetim anlayışını gerçekleştirmeyi kendi geleceği olarak gören Toksan A.Ş. bu bakımdan da Avrupa’da saygınlık kazanmıştır. Avrupa’da önemli bir pazar payına sahip olan şirket ayrıca Doğu Avrupa ve başta Rusya olmak üzere Türkiye’ye komşu ülkelerde de otomotivle ilgili pazarları hedefine almış durumdadır.

Toksan Ar-Ge Merkezi, soğuk sac şekillendirme, mekanizmalı ve kaynaklı parçalarda ana sanayiler ile ortak yürütmekte olduğu projelerle kazandığı 28 yıllık bilgi birikimini sistematik bir temelde Ar-Ge nitelikli projeler ile hayata geçirmeye devam etmektedir. Şirketin Ar-Ge politikası gereği nitelik eleman sayısını artırımı, nitelikli proje artışı faaliyetlerindeki sistematik yaklaşım nitelikli San-Tez ve Teydeb projelerini beraberinde getirmiştir. Ayrıca yapılan Ar-Ge çalışmaları firmadaki her konuyu önemli ölçüde tetiklemiş ve tüm çalışmalarda önemli sonuçlar alınmıştır.

Genel olarak Toksan Ar-Ge Merkezindeki Ar-Ge faaliyetleri, yeni bir ürünün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yeni bir teknolojinin yurt koşullarına uyumunun sağlanması, mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi ve bunlara yenilerin uyarlanması amacıyla yapılan, bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen ve her aşaması belirlenmiş çalışmaları ve bunların sonuçlarını kapsamaktadır.

Toksan Ar-Ge Merkezi; uzmanlık alanı olan menteşeler ve mekanizmalı parçalar konusunda sahip olduğu bilgi birikimini; Mercedes, Audi, Renault, Ford, Honda, Toyota, Skoda ve Nissan gibi Avrupa ve dünya çapında önemli ana sanayilerle paylaşarak onların sorunlarına hem tasarım hem de hızlı prototip üretim kapasitesiyle yanıt vermektedir.

Ar-Ge Merkezi personelinin çeşitli üniversitelerden konusunda uzmanlaşmış farklı akademisyenler ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ve alanında uzman kuruluşlardan mesleki gelişmelerine ve bunun neticesinde gelecekte planlanan Ar-Ge projeleri ile firmaya sağlayacağı katma değer değerlendirilerek eğitim planları oluşturulmuştur. Toksan Ar-Ge personelinin mesleki gelişimine son derece önem verilmekte ve oluşturulan eğitim planları etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Yeni bir ürün üreten ve pazarda farklılaşmak için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran Toksan Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmaya devam etmektedir.

Otomotiv sektörünün temelinde kalıpçılık yatmaktadır. Ancak özellikle plastik kalıpları yurt dışında ithal edilmektedir. Kalıp tedariğinde yurt dışına bağımlılığın azaltılması sektör ve ülkemiz için önemli bir kazanç olacaktır. Dünyada kalıp sektörü % 70 oranında otomotiv sektörüne çalışırken, Türkiye’de ise bu oran % 30 seviyelerindedir. Ayrıca devletimizin çıkarmış olduğu AR-GE Merkezleri yasası ise otomotiv sektöründe dışa bağımlılığımızın azalması ve firmaların gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Kalıpçılık sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz Akteknik Kalıp bu kapsamda nitelikli kalıplar üreterek Pazar payını Türkiye’de ve Avrupa’da sürekli arttırmaktır.

“TÜGİAD dostluğun ve kardeşliğin birleştiği çok değerli ve önemli bir kurumdur.

TÜGİAD kişilerin ve kurumların gelişimi ve büyümesi için çok büyük emek harcamaktadır. Ben tüm genç iş insanlarının TÜGİAD’lı olmalarını ve TÜGİAD’ın sağlamış olduğu imkanlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. TÜGİAD büyük dostlukların kurulduğu önemli ve güçlü bir (STK) Sivil Toplum Kuruluşudur. TÜGİAD üyesi olmaktan gurur duyuyorum”


OĞUZHAN KÜÇÜKOĞLU
1979 yılında İstanbul’da doğdu. Elektronik mühendisliğinden mezun olduktan sonra İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. İş hayatına Toyota’da başlayan Küçükoğlu daha sonra Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Aile şirketi olan Datatech Şirketler Grubunda 2. Kuşak Yönetici olarak 14 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. İş dünyasının yanı sıra akademik ve sosyal konularda da faal olan Oğuzhan Küçükoğlu, TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Japon İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Bakırköy Leo Kulübü geçmiş dönem Başkanlığı ile Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği (TAYSAD) ve Tema vakfı üyelikleri bulunmaktadır.