Ali YÜCELEN
Yücelen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı & TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
 
Değerli Üyelerimiz,
 
Bildiğiniz gibi, hepimizin birer parçası olduğu TÜGİAD ailesi, şu günlerde 30. Yılının haklı onurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Geçmişte birkaç genç ruhun iştirakiyle başlayan bu hikaye, aynı ilhamla çevresini de aydınlatıp bugün Türkiye’nin sayılı sivil toplum örgütlerinden biri olmayı başardı. Farklı sektörlerden gelen, farklı hikayelere sahip bu küçük topluluk aynı gaye altında birleşerek bu iyi niyet halkasını günbegün genişleterek ülkemiz için faydalı işler yapma çizgisini asla bozmadı.

Hedefleri, idealleri belliydi. Önce içinde oldukları topluma faydalı işler yapmak, var olduğu yeri değiştirmek ve aynı ilhamla dünyayı değiştirmek istiyorlardı. Üreten bir toplumun parçası olmak, dünya pazarında etkin rol almak, biz de varız demek istiyor ve çalışıyorlardı.

Onlar bu girişimleriyle, Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemde, bir ışık tohumu olarak toprağa düştü. Ve bu bereketli topraklarda 30 yıl boyunca kararlı adımlarla yürümeye devam etti.

Bugün bizim bir kez daha teslim aldığımız TÜGİAD; adeta bir baba yadigarı gibi kıymetli, özel ve eşi olmayan bir sivil toplum örgütü olarak; kabul etmeliyiz ki çok fazla emeği, çabayı, özeni ve fedakarlığı hak etmektedir.

Gönüllü bir girişimle başlayan TÜGİAD öyküsü, Türkiye’nin türlü engebeli dönemlerinde varlığını sürdürebildiyse, şüphesiz ki bunca yıldır bu oluşumu var eden ve bugüne dek koruyan büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın emeği ve ülkemizin geleceğine olan inançları sayesindedir.

TÜGİAD ailesi, yöneten kim olursa olsun, değerleri ışığında; 30 yıldır tarafsız ve yalın çizgisini bozmadı. Ülkemizin ve milletimizin müreffeh geleceği için; belirlediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda duruşunu, bugüne dek koruyabilmeyi başarmış nadir derneklerden biri olarak mevcudiyetini sürdürdü. Bu aileye, ülkenin dört bir yanından, yüzlerce genç, parlak ve enerji dolu iş adamı katıldı. Katılım arttıkça sektörler ve ürünler arttı; beklenti yükseldi. Neticede bugün bu değerli oluşumun varlığını korumak ve idame ettirmek görevi 16. Dönem Yönetimi olarak bizlere düştü.

Önceki dönemimizde yaptığımız çalışmalarla, bu bayrağı layıkıyla taşımaya çalıştık. Bu amaçla, TÜGİAD’ın atılmış sağlam temellerine birer tuğla daha koymak adına yurt içi ve yurt dışı ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla, ilgili öncü ağlarla işbirliğine girerek, TÜGİAD’ı bu cemiyetlerde temsil ettik.

Genç iş dünyasının sesi olmaya çalıştık. Ekonomiye ilişkin olarak, karar vericiler, medya ve ilgili kurumlarla temasta olduk. Sorunları çözümüyle birlikte dile getirme prensibimize sadık kaldık ve somut araştırmalarımızla uygulanabilir hedefleri ve önerilerimizi paylaştık.

Bilgi ve eğitimin olmadığı her oluşum eksiktir şiarıyla hem kendi üyelerimizin bilgilendirilmesinde aktif olduk hem de üniversitelerle işbirliğini daha da geliştirip eğitim dünyasına TÜGİAD olarak katkımızı sunduk.

Girişimci ruhumuzu somutlaştırıp, “GirişimTürk” adında, girişimcilik ekosisteminde yeni bir soluk olarak yeni iş fikirleri ve projelere yatırım yapmak üzere diğer tüm üyelerimize de örnek olacak bir ortak oluşum yarattık.

Projeler, eğitim dünyası ve çözüm önerileri derken, bundan sonraki yol haritamız; söylediğimiz ve önerdiğimiz konuları daha da somutlaştırıp eyleme dökerek, bünyemizdeki yüzlerce üyenin faydalanabileceği iş odaklı bir dönem geçirmek.

Daha fazla üretim, daha fazla iş ve yatırım, 30. yılında TÜGİAD’ın yeni yol haritası olarak, bizim hem manevi, hem milli vazifemiz olacak.

Niyetimiz, önceki dönemlerde de büyük bir enerji ve tempoyla yürüttüğümüz çalışmaları, bu dönemde daha büyük projelerle devam ettirmek ve bu 30. Yılın şerefine layık olabilecek bir şekilde arkamızda hatırı sayılır işler bırakmaktır.

Bu noktada herkes elini taşın altına koyarken, özellikle yönetimimiz, bir parçası olduğumuz bu ailenin mevcudiyetini devam ettirmekte hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdır.

Bugünleri ve dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri iyi analiz ederek; bundan sonra daha fazla çalışmak, üretmek, koşturmak ve birlik beraberlik içinde olmak takdir edersiniz ki, geçmişe göre daha büyük bir önem arz etmektedir.

Bu vesileyle bu yeni dönemde görev alan tüm kurullarımıza, komisyonlarımıza, üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza başarılar dilemek isterim.

Ülkemizin ve TÜGİAD’ımızın nice başarılı yıllarını görmek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.