Başkanlardan

Genel Başkanların 30. Yıl Mesajları
 
Belli bir zaman sonra hayatınızda ana unsur TÜGİAD ve TÜGİAD’lılar olmaya başlıyor
(Ali YÜCELEN).
Ulu Önder Atatürk’ün bizlere ışık tutan sözlerinde belirttiği gibi, gençliğe bugün ve gelecekte önemli görevler düşmektedir
(Jefi KAMHİ).
 
Ali YÜCELEN
Belli bir zaman sonra hayatınızda ana unsur TÜGİAD ve TÜGİAD’lılar olmaya başlıyor.

Bir ortaklık kuracaksanız, ya ortağınızı TÜGİAD’lı yapıyorsunuz ya da TÜGİAD’lılardan ortağınızı seçiyorsunuz. Bunun da aslında çok önemli bir sebebi var. Bunu çok açıklıkla ifade edeyim ki TÜGİAD’ın kuruluş misyonu da bence bunu çok iyi ifade ediyor.

TÜGİAD’da her sosyal katmandan, her inançtan, her düşünce yapısından insanı bir arada bulabiliyorsunuz. TÜGİAD kurulduğundan bugüne birbirinden başarılı 8 Genel Başkan gördü. Hepsi tek bir ortak misyon için TÜGİAD’a güç kattı: “Genç bakışı iş dünyasına yansıtmak ve Türkiye’de genç girişimciliği yaygınlaştırmak”...

Biz, TÜGİAD olarak yıllardır hep şunu savunduk: Türkiye, Avrupa Birliği’nin bir parçasıdır ve parçası olmalıdır. Ve biz de yönetimimizde şöyle bir anlayış ortaya koyduk; dedik ki, bizim Avrupa Birliği’ne girmemiz önemli değil, önemli olan, ülkemizdeki yaşam standartlarının Avrupa Birliği’nin yaşam standartlarına uygun hale getirilmesidir.

Şimdi bir TÜGİAD’lı sadece kendi bulunduğu çevrenin, kendi sosyal çevresinin lobisini yapmak, kendi iş yerinin işlerini daha da geliştirmek adına çalışmalar yapmaktan ziyade toplumu için de çalışmalar yapıyor. Sadece sosyal sorumluluk projelerinden bahsetmiyorum; aynı zamanda ülkemiz gençliğinin yurt dışında temsilinden tutun da, ülkemizle ilgili bazı lobi çalışmalarını yurt dışında yapmaya kadar, ülkemizin yurt dışındaki pazarlarını geliştirme çalışmalarına kadar TÜGİAD’lıların hepsi görev alanının içerisine giriyor.

Mutlulukla ifade ediyorum ki bizim dönemimizde arkadaşlarımızla birlikte hiç durmadan Avrupa Birliği için lobi yapmaktan tutun da arkadaşlarımızın iş bağlantılarını yapmak üzere çeşitli yerlere seyahatler yapmaya kadar, Hükümetimizin üyeleriyle, Sayın Başbakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Ekonomi Bakanımızla uluslararası ticaret heyetlerine katılmaya kadar her yerde bulunmaya özen gösterdik. Mesela yeni temsilcilikler açtık, yeni işbirliklerinde bulunduk, yeni derneklerle, hiç daha önce temasta bulunmadığımız derneklerle ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla temasa geçerek onlarla çalışmalar yapmaya başladık.

Avrupa Birliği fonlarından faydalanmak üzere çeşitli projeler geliştirdik ve bu projelerimizin büyük bir kısmı kabul edildi. Biz, bütün sivil toplum örgütlerine çok açık bir çağrı yapıp bu çağrımızı da defalarca yineliyoruz.

Arkadaşlar, gençlerinizi TÜGİAD’a yönlendirin. TÜGİAD’a yönlendirin ki ülkemizdeki bütün farklılıkların, bütün diğer düşüncelerin, kendileri gibi olmayanların farkına varsınlar.

Bunların değerini anlasınlar; bunların yaşam hakkının, bunların bu düşüncelerinin filizlenme, gelişme hakkının, kendi fikirlerini, kendi hayat tarzlarını yaşamak kadar önemli olduğunun farkına varsınlar. Dolayısıyla bu çağrımızı hiç bıkmadan yinelemeye devam edeceğiz.

Ve uzlaşmaya açık, uzlaşmaya önem veren, kavgadan çok barışmaya çalışan bütün arkadaşlarımıza her zaman kapımız açık olacaktır.

Jefi KAMHİ
Ulu Önder Atatürk’ün bizlere ışık tutan sözlerinde belirttiği gibi, gençliğe bugün ve gelecekte önemli görevler düşmektedir.

Bu bilinçle filizlenen bir düşünce 1986 yılında hayata geçti. Ben ve arkadaşlarım tarafından Genç İşadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek misyonunu gururla üstlenen, Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası temsil yeteneğine sahip Genç İşadamları Derneği GİAD’ı kurduk.

Biz, 17 kişiyle bir rüya olarak işe başladık. O dönemlerde var olanların sözü, sesi, gücü olan TÜSİAD gibi birçok sivil toplum kuruluşu vardı. Gençlerde ise bir ürküntü, endişe vardı. Geleceğimde ne yapacağım? nasıl yapacağım? nasıl fikirlerimi, görüşlerimi, sözlerimi eriştireceğim? nasıl beklentilerimi ifade edip ona göre kararlar, kanunlar, altyapılar oluşacak? diye. Biz o zaman var olmak isteyenlerin, var olmak için uğraşanların derneğini kuralım dedik ve öyle başladık işe.

Vizyonumuz net ve hedeflerimiz güçlüydü. Anayasanın temel esaslarına ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak Türkiye’nin ve bölgenin lider Genç Girişimci Derneği olarak, hayat boyu bireysel gelişim ve dayanışma ruhu yaratmak, sosyal ve ekonomik gelişim, toplumsal ve kurumsal refah için çalışmak, Türkiye’de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, Türk Genç Girişimcisini Dünya’ya tanıtmak için kurulduk. İlerleyen yıllarda Bakanlar Kurulunca “Türkiye” ünvanıyla onurlandırılan GİAD, TÜGİAD olarak Türk sivil toplum tarihine “Türkiye ünvanına sahip ilk ve tek Genç İşadamı Örgütü” olarak altın harflerle yazıldı. Hiç özel bir görevde bulunmadık ve hak ettiğimiz için de “Türkiye” hakkını aldık. Bugün birçok Genç İşadamı Derneği Türkiye’de kuruldu. O günleri hatırlıyorum, tüzüğümüzü alır, muhtelif bölgesel oluşumlara giderdik. Onlara, neden tüzüğün maddelerini biz böyle oluşturduk ve neden yapılaşmada Yönetim Kurulu ve alt komisyonların olması gerektiğini izah ederdik ve onlara “bu kurulacak olan ‘Sizin’ Derneğiniz, ‘Senin’ Derneğin değil! ‘Sizin’ kelimesini unutmayın” derdik.

Özünüzü unutmayın, boş vermeyin, “beni dinlemezler” demeyin. TÜGİAD’ın tek ihtiyacı olan; katılım, paylaşmak, kıskanmamak, destek olmak ve hep bir adım ilerde olmaktır. İçimizden siyasetçiler çıktı, bakanlar çıktı... Ne olursanız olun fark etmez. Türkiye’nin geleceği Siz olacaksınız.

Tek bir hedef var: Türkiye...

Hamdi AKIN
TÜGİAD, Jefi Kamhi ve arkadaşları tarafından, Rahmetli Turgut Özal’ın büyük destekleriyle kurulmuştu.

Bizler de kendilerine Ankara’dan destek vermiştik.

Ve sanıyorum o zamanlar “Türkiye” ismini taşımak çok kolay bir iş değildi; Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyordu. Rahmetli Turgut Özal bu konuda çok büyük yardımda bulunmuştu. TÜGİAD o dönemlerde İstanbul’dan çok az sayıda Genç İşadamı tarafından destekleniyordu. Onun için mutlaka Ankara, Bursa gibi hem sanayide hem ticarette Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan, orada yaşayan işadamlarının da buraya destek vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla biz, Ankara olarak 1990’ların hemen başlarında teşkilatlanmaya başladık.

TÜGİAD, bugün Türkiye genelinde yaş ortalaması 33 olan, %16’sı kadın girişimci olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplamda 850 Genç Girişimcinin üyesi olduğu ve 50’den fazla sektör ve sektör alt grubunun temsil edildiği önemli bir lobi gücüdür. Genel Merkez İstanbul ve Ankara, Bursa, Çukurova ve Ege şubeleri üyeleri ile yıllık 50 milyar dolar ciro, 500 bin kişilik istihdam gücü, 120 ülkeye 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmektedir.

Gündemi takip eden ve aynı zamanda gündem yaratan bir kurum olma niteliği taşıyan TÜGİAD, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, istihdama ve üretime dayalı bir ekonomik büyüme modeliyle rekabetçi piyasa ekonomisinin işlerliğini sağlamak, ülkemizde girişimciliği, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve Türk Genç Girişimcisini Dünya’ya tanıtmak için çalışmaktadır. Siyasi parti liderleri, hükümet yetkilileri, bakanlıklar, bürokratlar, teknokratlar, akademisyenler, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla kesintisiz işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugün hemen her ilde bir genç işadamları derneği varsa, o çorbada birazcık tuzumuzun olduğuna inanıyorum.

Muharrem YILMAZ
TÜGİAD, Bursa’nın sivil toplum hayatının önemli önderlerinden biridir.

Hepimize ağabeylik yapmış olan TÜGİAD’ın kurucularından Celal Beysel, bizleri TÜGİAD çatısı altına davet etti ve tanıttı.

Biz Bursa’da 15-20 kişilik bir grup, TÜGİAD’ı tanıdıktan sonra, Bursa’da yaşamamıza rağmen, merkezi İstanbul’da olan TÜGİAD’a üye olduk.

Telaşlı bir çalışma döneminde ve artık çevresine etki etmek isteyen, çevresine karşı sorumluluk hisseden genç iş insanlarının buluştuğu TÜGİAD’ın toplantılarına katılmaya başladık.

Bursa’daki çalışmalarımızı, üye olan arkadaşların ofislerinde buluşarak sürdürürken yavaş yavaş Bursa’da da bir şube kurma ihtiyacı başlamıştı.

Daha sonra kendimize bir ofis kurduk ve o ofiste toplanmaya başladık.

TÜGİAD’da 4 ana daimi komisyon kurmalıydık. TÜGİAD’ın geleceği, sürdürülebilmesi için bu komisyonların adı da daimi olmalı, hiçbir dönem değişmemeli, daimi kalmalı, var olmalı ve TÜGİAD’ın ana organları olmalıydılar. Bunları başardık.

Çok önemli tecrübeler edindim. Benim kariyerimde çok önemli, çok şerefli, çok onurlu bir Başkanlık yaşadım TÜGİAD’da.

Hayati KAYA
TÜGİAD, yaptırım gücü olan, iş dünyasını temsil eden, önde gelen önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu çerçevede, TÜGİAD’ın yapısına baktığımızda hakikaten Türkiye ekonomisine yön veren genç, girişimci ruha sahip İşadamlarından oluşan bir platform görmekteyiz. Dolayısıyla, bu platformdan çıkacak her sesin, görüşün de mutlaka kamuoyunda ve hükümet nezdinde yankı bulmasını beklememiz gerekmektedir.

TÜGİAD, kurulduğu günden bugüne dek uluslararası arenada kendisini başarıyla tanıtmasını bildi. Akredite olduğu uluslararası organizasyonlar, Avrupa Birliği nezdinde kesintisiz sürdürdüğü lobi faaliyetleriyle Türk genç girişimcisinin dünyaya açılan kapısı oldu. Bugün 16 ülkenin ulusal genç girişimci derneklerinin üye olduğu, 45.000 üyesi bulunan ve kısa adı YES olan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu’na 1994 yılında üye olan TÜGİAD, Avrupa Birliği yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının öncü sivil toplum temsilcileri arasında önemli bir yer edindi. TÜGİAD, bugün de Başkan Yardımcısı olarak Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu yönetiminde önemli bir aktör konumundadır.

TÜGİAD’lı olmak, tabii ki benim için her zaman bir gurur vesilesi olmuştur. Hele ki Başkanlık yapmış olmak bütün hayatım boyunca benim için en onurlu görevlerden bir tanesi olmuştur.

Lütfü KÜÇÜK
Türkiye malum Avrupa Topluluğuna üye bir ülke olmamasına rağmen, bu örgüte ilk kabul gören ülkelerden bir tanesidir.

Bunun sebebi de TÜGİAD’ın çok başarılı, çok dinamik ve ayakları yere sağlam basan bir duruşunun olmasıdır.

TÜGİAD aynı zamanda, başta komşu ve çevre ülkeler olmak üzere, Türkiye’nin hızla gelişen ve çeşitlenen hedef pazarlarına ticaret heyetleri düzenleyen etkili bir görev gücüdür.

TÜGİAD, sahip olduğu uluslararası iletişim gücünü, yurt dışındaki temsilcilikleri kanalıyla da güçlendirmektedir. G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda Türkiye’yi temsilen İcra Kurulu üyeliği, Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu Genç Girişimciler Ağı İcra Kurulu üyeliği ve Avrupa’da 11 ülkeden 300.000’den fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu Başkan Yardımcılığını yapmıştır. TÜGİAD’ın İran Tebriz’de bir irtibat ofisi, Toronto, New York, Brüksel, Londra ve Selanik’te temsilcilikleri bulunmaktadır.

TÜGİAD, 1986 yılından itibaren süregelen yolculuğunda önemli projelere, ödüllere, eğitim programlarına, işbirliklerine, uluslararası etkinliklere ve kamuoyunda uzun yıllar TÜGİAD’la birlikte anılan inisiyatiflere imza atmıştır. Kayıt dışı ekonomi sempozyumu, girişimcilik teşvik paketi, lise ve üniversiteler işbirliğiyle girişimcilik dersleri, TÜGİAD ekonomi ödülleri, vizesiz Avrupa, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Anadolu platformları, yenilenebilir enerji platformu, üyeler arasında ticareti geliştirme platformu, Global Girişimcilik Haftası ve daha niceleri bunlardan birkaçıdır. İnovasyon platformu, Parlamento ile İlişkiler Komisyonu, Girişimcilik, İş ve Strateji Geliştirme, Uluslararası İlişkiler, Medyayla İlişkiler, Hukuk ve Tüzük ile Onursal Üyeler Komisyonu da mevcuttur. Tüm proje ve etkinlikler TÜGİAD’ın mutfağı, enerji deposu olan işte bu komisyonlarda hayat bulmaktadır.

TÜGİAD’ın komisyonlarından yetişmek, o komisyonlardaki icraatın bir parçası olmak, o hani sahne tozu yutar gibi komisyonların da o enerjisine şahit olmak, oraya katkı sağlamış olmak çok önemlidir.

Benim en çok fark ettiğim, en çok etkilendiğim şey TÜGİAD’da bir şeyler başarmak istiyorsanız bir unvana, bir Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına sahip olmanıza, Genel Sekreter olmanıza gerek yoktur. O enerjiniz ve bir şeyleri başarma hevesiniz varsa TÜGİAD’daki bu özgür platform her zaman sizi cezbeden bir taraf olacaktır.

Mezun vermeyen okul olarak tarif ediyorum ben TÜGİAD’ı. Bu okula bir giriyorsunuz, acısıyla tatlısıyla bu süreçlerden geçiyorsunuz ama hiçbir zaman bu okuldan mezun olmuyorsunuz.

Murat COŞKUNKAN
Bana göre, TÜGİAD’lılık çok büyük bir heyecan demektir.

Her bir TÜGİAD üyesi arkadaşımızın bu heyecanı yaşaması lazım. Çünkü yeni üyeler TÜGİAD’a güç kattığı gibi TÜGİAD da bu yeni üyelerinden güç alıyor. Dolayısıyla burada karşılıklı bir güç alışverişi vardır. TÜGİAD’ın adını daha güçlü bir şekilde duyurmamız ve daha da büyütmemiz lazım. Bu büyümeyi, yatay bir büyüme olarak değil dikey bir büyüme yöntemini olarak denemeyi düşünüyoruz.

Rahmi ÇUHACI
Şunu belirtmeliyim ki, TÜGİAD üyesi olduğum ilk günden beri bu camianın içinde olmak, emek vermek ve içinde pek çok değerli arkadaşımla birlikte TÜGİAD’ın birlik ve beraberlik havasını solumak benim için bir onur kaynağı olmuştur.

Türkiye’nin öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak bu anlamda kendi başkanlık dönemimde de değerli işler ve projeler yapmak ilk önceliğim oldu.

Başkanlığını yapmaktan onur duyduğum TÜGİAD’da, bizden önce olduğu gibi bizden sonra da Türkiye’miz için faydalı olacak çok kıymetli işlere imza atılacağı konusunda hiç şüphem yoktur.